NỒI CƠM CÔNG NGHIỆP

4,550,000
3,680,000
4,975,000
3,190,000
2,490,000
2,750,000
4,350,000
4,250,000

Nồi cơm - Tủ cơm

Nồi cơm công nghiệp gas 30L

6,480,000

TỦ CƠM CÔNG NGHIỆP

12,500,000
14,500,000
13,500,000
16,000,000
15,000,000
18,200,000
16,000,000
19,200,000
18,200,000
21,000,000
20,000,000
24,200,000
26,200,000
21,700,000
22,800,000
27,700,000

DANH MỤC SẢN PHẨM LIÊN QUAN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI CƠM - TỦ CƠM