PHƯƠNG CHÂM

 • 1. Ưu tiên thỏa mãn mong muốn của khách hàng.
 • 2. Phục vụ khách hàng với tinh thần trung thực, tận tình, chu đáo và phong cách chuyên nghiệp.
 • 3. Chân thành xây dựng quan hệ đối tác cùng phát triển.
 • 4. Nội bộ cởi mở, chân thành, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vì ngôi nhà chung Thiên Bình.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 • 1. Đối tác là bạn khách hàng là trung tâm
 • 2. Tuân thủ mệnh lệnh và thực thi hiệu quả
 • 3. Nuôi dưỡng sự đam mê
 • 4. Sự ưu tú của mỗi cá nhân tạo ra sự khác biệt của doanh nghiệp
 • 5. Luôn sát cánh và động viên
 • 6. Khuyến khích sự sáng tạo và tinh thần đổi mới
 • 7. Trọng dụng đề bạt tài năng
 • 8. Không nói lý do – chỉ nói kết quả
 • 9. Ngày hôm nay làm việc tốt hơn ngày hôm qua
 • 10. Không tranh luận – chỉ nói giải pháp
 • 11. Không chứng tỏ cá nhân chỉ cống hiến
 • 12. Không vụ lợi nhưng được thừa hưởng lợi ích
 • 13. Hành động nhanh như con sóc
 • 14. Giữ bản thân luôn tươi như hoa
 • 15. Thái độ ân cần như cô bảo mẫu
 • 16. Làm việc chăm chỉ như ong kiếm mật

TUYÊN BỐ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY THIÊN BÌNH

 • 1. Tôi phục vụ khách hàng trên mức mong đợi
 • 2. Tôi giữ uy tín như giữ mạng sống của mình
 • 3. Tôi luôn làm hết việc chứ không làm hết giờ
 • 4. Tôi lập kế hoạch làm việc mỗi ngày
 • 5. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp của tôi
 • 6. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đơn giản hóa mọi việc
 • 7. Tôi luôn chủ động trong mọi công việc
 • 8. Tôi luôn làm việc hết mình
 • 9. Tôi luôn chịu trách nhiệm 100%
 • 10. Tôi luôn tìm giải pháp để đạt mục tiêu
 • 11. Tôi luôn làm việc theo quy trình
 • 12. Tôi luôn giữ gìn, bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài sản của công ty
 • 13. Tôi tôn trọng và chấp hành nội quy của công ty
 • 14. Tôi yêu công ty của tôi
 • 15. Tôi yêu công việc của tôi
 • 16. Tôi yêu đồng nghiệp của tôi