Khung đỡ bếp Âu

Liên hệ

Đặc điểm :

Vật liệu

Giá dưới: Inox 304.#4 dầy 0.8
Chân, giằng khung : Inox 304 hộp 30×30 dầy 1,0
Chân điều chỉnh bằng inox cốt thép
Danh mục: