Bàn bát bẩn

Liên hệ

Đặc điểm :

Nguyên liệu:

Mặt bằng inox 304#4 dầy 1.2

Hố chậu bằng inox 304#4 dầy 1.2
Chân bàn bằng inox 304 D38x1.2
Giằng chân bằng inox 304 D22x1
Chân điều chỉnh bằng inox
Rốn thoát nước bằng inox
Vòi nước có 2 đường nóng lạnh (hàng liên doanh mua trong nước)
Lưới chắn rác bằng inox
Danh mục: