Bàn một chậu inox

Liên hệ

Đặc điểm :

Nguyên liệu

( TC B ) Vật liệu Inox 304#4 or ( TC C ) Vật liêu inox 201#4

Mặt bàn: inox 304.#4 dầy 1.0

Hố chậu: inox 304.#4 dầy 1.0

Chân bàn: inox 304 ống D38 dầy 1.0

Giằng chân: inox 304 ống D22 dầy 1.0

Chân điều chỉnh D38 bằng inox

Vòi nước có 2 đường nóng lạnh (hàng liên doanh mua trong nước)

Rốn thoát nước bằng nhựa

Danh mục: