Chậu rửa inox ( 2 chậu có bàn )

Liên hệ

Đặc điểm :

– Kích thước : 500 x 500 x 300mm.
– Kích thước : 1800x680x800/950 mm
– Có chân d38, tăng chỉnh, đã bao gồm cifon chưa bao gồm vòi
Danh mục: