Giá thanh

Liên hệ

Đặc điểm: 

Vật liệu: Inox 304

Nan giá: Inox 304.#4 dầy 1,0
Ống chân: Inox 304 hộp 30×30 dầy 1,0
Khung : Inox 304 hộp 20×40 dầy 1,0
Chân điều chỉnh độ cao 30×30 Inox cốt thép
Nút bịt nhựa 30x30x10
Danh mục: