Giá trên bàn

Liên hệ

Đặc điểm :
Vật liệu: Inox 304
Gân tăng cứng dày 1.0
Chân giá: inox 304 ống D32 dầy 1.0
Danh mục: