Giá treo tường

1,500,000

Đặc điểm :

KT : 1500x500x250mm inox 304 dày 0.8~1mm

Vật liệu: Inox 304
Mặt giá: Inox 304.#4 dầy 1,0
Conson đỡ giá: Inox 304.#4 dầy 1.5
Danh mục: