Máng thoát nổi inox

Liên hệ

Đặc điểm :

Kết cấu sản phẩm

 Hoàn toàn TIG hàn xây dựng thêm độ cứng.
Mối hàn xúc được đánh bóng để phù hợp với bề mặt liền kề.
tấm rắn.
ngầm hoặc trên mặt đất cài đặt.
Danh mục: