Tủ trưng bày bánh nóng kính cong đế inox

Liên hệ

Mô tả sản phẩm:

Model HDW 4SS HDW 5SS HDW 6SS HDW 8SS
Nhãn hiệu : Berjaya (Malyasia) : Berjaya (Malyasia) : Berjaya (Malyasia) : Berjaya (Malyasia)
Kích thước : 1.230 x 715 x 1.210 mm : 1.530 x 715 x 1.210 mm : 1.830 x 715 x 1.210 mm : 2.430 x 715 x 1.210 mm
Dung tích : 1.46 m3 : 1.81 m3 : 2.14 m3 : 2.83 m3
Điện năng : 1730 w : 1750 w : 3350 w : 3460 w