Tủ trưng bày bánh nóng kính cong đen

Liên hệ

Mô tả sản phẩm:

Model HDW 4SB HDW 5SB HDW 6SB HDW 8SB
Nhãn hiệu : Berjaya (Malyasia) : Berjaya (Malyasia) : Berjaya (Malyasia) : Berjaya (Malyasia)
Kích thước : 1.210 x 730 x 1.250 mm : 1.505 x 730 x 1.250 mm : 1.810 x 730 x 1.250 mm : 2.450 x 730 x 1.250 mm
Dung tích : 1.5 m3 : 1.86 m3 : 2.2 m3 : 3.0 m3
Điện năng : 1730 w : 1750 w : 3350 w : 3460 w