Tủ trưng bày bánh nóng kính vuông đỏ

Liên hệ

Mô tả sản phẩm:

Model RHDW 4GM :  RHDW 5GM RHDW 6GM RHDW 8GM
Nhãn hiệu : Berjaya (Malyasia) : Berjaya (Malyasia) : Berjaya (Malyasia) : Berjaya (Malyasia)
Kích thước : 1.200 x 730 x 1.360 mm : 1.500 x 730 x 1.360 mm : 1.800 x 730 x 1.360 mm : 2.400 x 730 x 1.360 mm
Dung tích : 1.7 m3 : 2.1 m3 : 2.5 m3 : 3.3 m3
Điện năng : 1.730 w : 1.750 w : 3.350 w : 3.460 w