Tủ trưng bày kính cong màu đen

Liên hệ

MODEL KÍCH THƯỚC (mm) DUNG TÍCH (lít) NHIỆT ĐỘ (C) ĐIỆN ÁP TRỌNG LƯỢNG(Kg)
CKE 3SCSB 910 x 730 x 1.210 210 2-10 230V/50Hz/1P 109
CKE 4SCSB 1.210 x 730 x 1.210 290 2-10 230V/50Hz/1P 120
CKE 5SCSB 1.505 x 730 x 1.210 360 2-10 230V/50Hz/1P 130
CKE 6SCSB 1.810 x 730 x 1.210 440 2-10 230V/50Hz/1P 145
CKE 8SCSB 2.450 x 730 x 1.210 590 2-10 230V/50Hz/1P 170