Xe chở thức ăn

Liên hệ

Đặc điểm :

Xe chở thức ăn có công dụng dùng để vận chuyển thức ăn từ khu chế biến đến các bàn ăn.

Xe chở thức ăn có 4 bánh xe, 2 bánh có phanh

Dùng để đặt dụng cụ nhà bếp.

Có hệ thống thoát nước.

Danh mục: