TẦM NHÌN

Hướng tới là đơn vị số 1 tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp thiết bị nhà bếp công nghiệp cho nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trường học, bếp ăn công nghiệp với sản phẩm mang chất lượng vượt trội và khác biệt, định hướng thị trường.

SỨ MỆNH

Thông qua việc tạo ra môi trường làm việc đầy hưng phấn cho người lao động và thỏa mãn mong muốn của khách hàng, chúng tôi nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của đất nước, chung tay cùng cộng đồng hướng tới mục tiêu “chất lượng hoàn hảo, giá cả cạnh tranh”, phát triển bền vững cho các thế hệ sau để trở thành niềm tự hào của tất cả chủ đầu tư, nhân viên và đối tác của THIÊN BÌNH.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tín:bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.

Tâm: đặt chữ Tâm làm nền tảng; Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức; Lấy khách hàng làm trung tâm.

Trí: đề cao sự hoàn thiện về công nghệ, là đòn bẩy phát triển; Chủ trương xây dựng một “doanh nghiệp không ngừng học tập và hoàn thiện mình”.

Nhân: xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.