Thiết bị làm bánh

Thiết bị làm bánh

Tủ trưng bày kính cong màu đen

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Thiết bị làm bánh

Tủ giữ ấm bánh – Berjaya

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Thiết bị làm bánh

Tủ hâm nóng thức ăn kính cong

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Thiết bị làm bánh

Máy trộn bột 60 lít – Berjaya

Liên hệ

Thiết bị làm bánh

Máy trộn bột 60 lít có lồng

Liên hệ
Liên hệ

Thiết bị làm bánh

Máy chia bột berjaya DDR30

Liên hệ

Thiết bị làm bánh

Máy chia bột Berjaya DD120

Liên hệ
Liên hệ

Thiết bị làm bánh

Máy đúc bột Berjaya

Liên hệ

Thiết bị làm bánh

Tủ ủ bột 16 khay

Liên hệ

Thiết bị làm bánh

Tủ ủ bột ( 32 khay )

Liên hệ

Danh mục sản phẩm liên quan

Hướng dẫn sử dụng thiết bị làm bánh