Thiết bị lạnh

Liên hệ
29,650,000
Liên hệ
41,890,000

Thiết bị lạnh

Tủ mát 2-4-6 cánh

23,890,000

Thiết bị lạnh

Tủ đông 2-4-6 cánh

29,230,000

Thiết bị lạnh

Tủ mát ( kính màu vàng )

Liên hệ

Thiết bị lạnh

Tủ mát cánh kính

22,460,000

Thiết bị lạnh

Tủ đông cánh kính

37,860,000

Thiết bị lạnh

Bàn mát 2 cánh

21,280,000

Thiết bị lạnh

Bàn mát 3 cánh

28,890,000

Thiết bị lạnh

Bàn đông 2 cánh

23,790,000

Thiết bị lạnh

Bàn đông 3 cánh

Liên hệ

Bếp công nghiệp

Quầy Salad 1-2-3 cửa

Liên hệ
29,890,000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
25,780,000
27,650,000
Liên hệ

Thiết bị lạnh

BÀN MÁT PIZZA 1.2M-1.8M-2.4M

Liên hệ

Danh mục sản phẩm liên quan

Hướng dẫn sử dụng thiết bị lạnh